проект дома Тенор

APXETOH - проект дома Тенор
Проект домa Тенор
площадь, отвечающая основной (жилой) функции здания , (ее ограничивает на проекции линия h=1900 мм, определенная передвигающимся выпрямившимся человеком), за исключением лестничных клеток, внутренних лестниц, а также технических и хозяйственных помещений.
площадь всех помещений (площадь брутто минус конструкция). В повседневном обиходе это обозначает площадь нетто всех полов в доме.
Odległość budynku jednorodzinnego od granicy działki budowlanej powinna wynosić:
1) w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy - 4 m,

2) w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów i połacią dachu bez otworu lub okna dachowego w stronę tej granicy - 3 m, a dla działek węższych niż 16 m - 1,5 m jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

i nie powinna być mniejsza niż 1,5 m do okapu, gzymsu, balkonu lub daszku nad wejściem, tarasu, schodów zewnętrznych, pochylni lub rampy.

Budynek może stanąć na granicy działki, jeżeli będzie przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego lub projektowanego na sąsiedniej działce pod warunkiem, że jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy będzie miała długość i wysokość nie większe niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej.
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ:
113,8 м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ:
169,4 м2
Кубатура:
737,4 м3
Минимальные размеры
земельного участка:
19,9 x 19,8 м
Угол уклона крыши:
38°
Высота до конька:
7,4 м
Количество комнат:
4

 

 
 
Первый этаж 91.4 м2
дневная комната 34.1 м2
гараж 19.4 м2
холл 11.5 м2
кухня 8.1 м2
хозяйственное помещение 6.7 м2
гардероб 4 м2
сени 2.7 м2
лестничная клетка 2.6 м2
туалет 2.3 м2

 

<

 

 
 
Мансардный этаж 78 м2
комната 18.3 м2
комната 13.6 м2
комната 13.3 м2
ванная 12.2 м2
передняя 10.4 м2
гардероб 4 м2
гардероб 3.8 м2
лестничная клетка 2.4 м2

 

Проект домa Тенор

Проект домa Тенор Проект домa Тенор Проект домa Тенор Проект домa Тенор Проект домa Тенор

«Используя данный сайт, я даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с „Политикой конфиденциальности“»